dimarts, 7 de juny de 2011

Piulades i miols.Una parella de merles ha fet un niu al davant de casa, i es passeja tot el dia per la tanca del pati. I vinga a piular i piular; txic, txic, txic!!! Tant el mascle com la femella. I la meva gata vinga a miolar i miolar; meu, meu ,meu! Ja no hi ha qui fa migdiada a casa! Tant de txic i tant de meu!