dijous, 23 de juliol del 2020

Historia de la guerra. Geoffrey Parker

Sinopsi: un assaig sobre el predomini del món occidental en fer la guerra.

No era el que buscava molta història i descripció i poc assaig.