dimarts, 19 d’octubre de 2010

En honor a Mandelbrot

Cada professor de matemàtiques té les seves manies. Des de que vaig assistir a una conferència fa una bona pila d'anys, la meva han estat el fractals. M'enamoren els fractals: dimensions fraccionàries...superfícies infinites dintre d'espais finits... Com uns elements tant senzills es poden complicar tant? Però per damunt de tot, l'estudi de les estructures de la natura. Com creixen els arbres i les plantes? Les matemàtiques no són pas una ciència abstracta, sinó la descripció de l'entorn.

Fa uns dies ha mort Benoit Mandelbrot autor de la formulació de la Matemàtica fractal i creador del terme fractal (trencat).

Gràcies per tanta bellesa.